نمایشگاه شرکت / تور کارخانه

ABOUT US

در کل کارخانه

office environment

محیط اداری

Wood Workshop

کارگاه چوب

Wood Workshop A

کارگاه چوب

glass workshop

کارگاه شیشه

Glass Workshop

کارگاه شیشه

Paint workshop

کارگاه نقاشی

Paint workshop2

کارگاه نقاشی

packaging workshop1

کارگاه بسته بندی

packaging workshop2

کارگاه بسته بندی

warehouse

انبار

environmental protection equipment

تجهیزات حفاظت از محیط زیست

container

بارگذاری

CIFF Exhibition

نمایشگاه CIFF


close open